Poradna

-
Má rada obce povinnost komise zřizovat?
 

Město neomezilo platnost obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad pouze na aktuální rok. Je nutné vydávat každý rok novou vyhlášku, v případě, že má být vzhledem ke vznikajícím nákladům poplatek i nadále stanoven v nejvyšší přípustné výši?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Výbory

Je možné pro kontrolní postup finančního výboru použít ustanovení zákona o finanční kontrole?

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je určen vykonavatelům tzv. vnější kontroly vůči nepodřízeným subjektům. Jeho působnost je vymezena v § 1, na finanční výbory zastupitelstva obce tedy nedopadá, charakter jejich činnosti je jiný. To samozřejmě výborům nebrání osvojit si postupy v zákoně uvedené. Kontrolní postup výboru může upravovat také kontrolní řád, vydaný zastupitelstvem obce. Absenci procesní úpravy postupu výborů v zákoně o obcích lze zřejmě vysvětlit ryze interním charakterem této kontroly, jejímž předmětem není činnost subjektů stojících vně obce, a je tedy rovněž interní záležitostí této obce (zastupitelstva), aby optimální procesní postup dle místních podmínek nastavila.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.