Odpovědný zastupitel

 

E-learning

 
 

Kontakty tutor

E-learning

 

 

Dobrý den,

vítáme Vás v e-learningovém kurzu zaměřeném na volené zástupce, zaměstnance a úředníky obecních úřadů a DSO.

Forma e-learningového vzdělávání je v projektu zvolena s ohledem na efektivitu a dostupnost kurzu a s ohledem na vhodnou volbu studijního času a tempa účastníků. E-learningové vzdělávání bude dostupné přes vytvořený Informačně registrační systém projektu. Tento typ nabízeného vzdělávání bude obsahovat více témat a bude představovat doplněk prezenčního vzdělávání. E-learningová školení budou v úvodní fázi projektu zaměřena na problematiku týkající se zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 89/2012 Sb. občasnkého zákoníku. V průběhu projektu budou dále případně vytvořena další témata e-learningu, která budou zaměřena na témata vzešlá z průběžně realizované analýzy potřeb cílové skupiny.  K jednotlivým tématům e-learningu bude vytvořen vždy studijní text a k ověření znalostí bude použit neformální závěrečný test.

Po vyplnění testu e-learningového kurzu Vám nasledně bude zaslán na email certifikát o jeho úspěšném ukončení.

 

Pro vstup do e-learningových kurzů je nutná

REGISTRACE

 

 

 

 

Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.