Poradna

-
Dodavatel veřejné zakázky vzešel z výběrového řízení, kde měl výhodu, neboť nebyl plátcem DPH. V průběhu trvání smluvního vztahu (smlouva o dílo) se však stal plátcem a nyní požaduje platbu za dílo o DPH navýšit. Je obec povinna toto navýšení akceptovat a uhradit?
 
Může obecní úřad členům zastupitelstva sdělit jména dlužníků na místních poplatcích?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam ze zasedání i třetí osoba z řad veřejnosti?

Zasedání zastupitelstva je ze zákona vždy veřejné, a proto je třeba myslet na co největší dostupnost informací. Na druhou stranu je zde ale ochrana osobnostních práv obsažena v §12 občanského zákoníku. Každý, kdo potom bude chtít pořizovat záznam ze zasedání, si musí být sám vědom toho, že pořizováním záznamu může zasahovat do chráněných osobnostních práv a že k takovému zásahu je nutný souhlas dotčené osoby. Aktuální judikatura se nicméně, jak se zdá, přiklání k závěru, že na veřejném zasedání zastupitelstva nemůže jít z povahy věci o projevy osobní povahy; pořizování záznamů v intencích této judikatury (která však dosud není ustálená) by tak nemělo nic bránit. 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.