Poradna

-

Naše obec je členem svazku obcí. Návrh rozpočtu tohoto svazku obcí je vždy řádně vyvěšen na úřední a elektronické desce. Musí rozpočet svazku schvalovat naše zastupitelstvo obce, nebo stačí, když jej odsouhlasí starostové (zástupci obcí) na svazku? Jak je tomu v případě závěrečného účtu svazku?
 
Je možné obecně závaznou vyhlášku usnesením zastupitelstva zrušit nebo změnit?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Může jménem obce jednat i místostarosta, aniž by zastupoval starostu?
Podle § 103 odst. 1 zákona o obcích zatupuje obec navenek starosta. Za podmínek stanovených v § 104 odst. 1, resp. § 103 odst. 6 zákona o obcích může namísto starosty smlouvu uzavřít místostarosta, pokud na základě těchto ustanovení zastupuje starostu.
Místostarosta však může jménem obce jednat i v případě, že nezastupuje starostu, pokud jej k tomu pověřilo zastupitelstvo nebo rada svým usnesením, popř. pokud takovou možnost připouští vnitřní předpisy obce, resp. obecního úřadu – toto lze dovodit z § 104 odst. 1 zákona o obcích (místostarosta plní úkoly uložené mu zastupitelstvem) a z § 83 odst. 1 zákona o obcích (člen zastupitelstva obce je povinen plnit úkoly uložené mu obecními orgány), resp. analogicky z § 20 odst. 2 občanského zákoníku: Za právnickou osobu mohou činit právní úkony i jiní její pracovníci nebo členové, pokud je to stanoveno ve vnitřních předpisech právnické osoby nebo je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2022 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.