Poradna

-
Zajímalo by mě, kdo může podat návrh na odvolání člena finančního nebo kontrolního výboru. A zda vlastní odvolání musí projít schválením v zastupitelstvu obce.
 
Je nutná forma usnesení, pokud jsou zastupitelé seznamováni s určitými informacemi?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Obec jako zřizovatel příspěvkové organizace ZŠ a MŠ v rámci zřizovací listiny (dodatkem) upravuje podmínky užívání nemovitého majetku smlouvou o výpůjčce. Jsme v rozporu s několika zastupiteli, kteří říkají, že musí rozhodnout o každé výpůjčce rada a vyvěsit před tímto rozhodnutím záměr, já jsem toho názoru, že je to pravomocí pouze zastupitelstva, proto můj dotaz zní: Kdo má pravomoc rozhodnout o uzavření této smlouvy o výpůjčce (zastupitelstvo nebo rada), a musí být vyvěšen záměr o výpůjčce na úřední desce?

Uzavírání smluv o výpůjčce patří do vyhrazené pravomoci rady. Pokud jsou tedy v daném případě uzavírány jednotlivé smlouvy o výpůjčce majetku příspěvkové organizaci (a majetek tedy není svěřen do užívání této příspěvkové organizaci „pouze“ zřizovací listinou), musí o jejich schválení rozhodnout rada. Záměr uzavřít smlouvu o výpůjčce však nemusí být v tomto případě vyvěšen, neboť tato povinnost se dle § 39 odst. 3 nevztahuje na případy výpůjčky nemovitého majetku obce právnické osobě zřízené obcí.
Majetek svěřovaný příspěvkové organizaci k hospodaření by měl být vymezen přímo ve zřizovací listině, spolu s označením souvisejících práv a povinností. Zároveň ovšem není vyloučeno, aby příspěvková organizace užívala další majetek ve vlastnictví obce na základě nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce (smluvní řešení může být praktičtější např. v případě krátkodobých výpůjček.)
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.