Poradna

-
Musíme přijmout do mateřské školy děti s trvalým bydlištěm v jiné obci? Jedná se o děti v posledním roce před povinnou školní docházkou.
 
Je nutné zveřejňovat záměr v souvislosti s dohodami o předkupním právu?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Jaký je právní význam zápisu ze zasedání zastupitelstva obce?

Zápis ze zasedání zastupitelstva je jediným dokladem o skutečném průběhu celého jednání. Tím, že je zápis potvrzen podpisy starosty, místostarosty a ověřovatelů mu je přisouzena určitá váha a dá se na takový dokument nahlížet jako na veřejnou listinu. Přitom hlavní výhodou veřejných listin obecně je především to, že v případě sporů není třeba dokazovat správnost jejího obsahu a že na skutečnosti, které obsahuje, je pohlíženo jako na správné, pokud nejsou vyvráceny. Ten, kdo se tedy snaží vyvrátit skutečnosti v listině uvedené, je nucen předložit dostatek relevantních důkazů, aby mohla být pravdivost popřena. Nestačí tedy jen prosté tvrzení.  

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.