Poradna

-
Je nutné zveřejňovat záměr, jde-li obci o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí? Co má být v záměru uvedeno?
 
Jakým způsobem může obec přispívat na závodní stravování, ošatné, apod. členům zastupitelstva obce?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Veřejné zakázky

Může určité práce pro obec vykonávat podnikatel, jenž je zároveň zastupitelem?

Problematiku neslučitelnosti funkcí zastupitelů upravuje ust. § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Uvedená ustanovení stanovují dva případy neslučitelnosti, na případ, kdy zastupitel obce pro obec vykonává práce jako podnikatel, však žádný z nich nedopadá. Funkce zastupitele je neslučitelná pouze s funkcí vykonávanou zaměstnancem stejné obce za podmínky, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou obce. Samozřejmě při uzavírání smluv musí být splněny všechny zákonné podmínky, vyplývající zejména ze zákona o veřejných zakázkách; obec musí dále postupovat v souladu se zásadami hospodárného nakládání s majetkem podle ust. § 38 zákona o obcích.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.