Poradna

-
Je možné, aby uvolněný člen zastupitelstva nadále vykonával práci u dosavadního zaměstnavatele
 
Který orgán obce rozhoduje o podání žádosti o poskytnutí úvěru?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Máme-li v obci stanoven místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, je nutné každoročně aktualizovat obecně závaznou vyhlášku, mění-li se skutečné náklady obce na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu (změnily-li se v loňském roce oproti předešlému)?

Sazba poplatku je tvořena ze dvou částek, a to z částky, jejíž horní zákonnou hranicí je až 250 Kč za povinnou osobu a kalendářní rok a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za povinnou osobu a kalendářní rok. V obecně závazné vyhlášce proto nelze konkrétní sazbu poplatku stanovit pouze jednou společnou částkou. První část sazby je plně v kompetenci zastupitelstva obce, promítá se do ní vůle obce přispívat na provoz systému nakládání s komunálním odpadem z vlastních prostředků, bývají jí kompenzovány náklady, které v rozúčtování překročily maximální částku pro druhou část sazby a nemohly do ní být proto promítnuty, ale také náklady na provoz systému, jenž nelze v druhé části sazby vyčíslit, zejména náklady na sběr a svoz tříděného komunálního odpadu (viz § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích).
Druhá část sazby podle § 10b odst. 3 písm. b) se odvozuje ze skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu předchozího kalendářního roku, a to rozúčtováním na jednoho poplatníka. Skutečnými náklady se rozumí finanční prostředky, které byly obcí vynaloženy pouze za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, nikoliv na provoz celého systému „nakládání s komunálními odpady” od fyzických osob. Obec tak v obecně závazné vyhlášce musí dle těchto nákladů zjištěných z předchozího roku provést rozúčtování nákladů na každou osobu poplatníka.
Pokud je obecně závazná vyhláška o místím poplatku za odpad vydána jako právní předpis obce s účinností na dobu neurčitou, je třeba, aby obec provedla každý rok propočet nákladů a byla schopna doložit, že náklady roku předcházejícího roku, v němž je poplatek aktuálně splatný, se oproti propočtu určujícímu výši složky poplatku podle § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích nesnížily, případně že se nesnížily tak, aby tato složka poplatku klesla pod náklady 250 Kč na osobu poplatníka.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.