Poradna

-
Jaký by měl být obsah jednacího řádu?
 
Kdy nabývá obecně závazná vyhláška účinnosti?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

V obci máme zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona o místních poplatcích. V budoucnu bychom chtěli využít zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení poplatku dle zákona o odpadech. Je ale možné uložit v takovém případě majitelům rekreačních objektů povinnost platit obci za sběr a likvidaci odpadu?

Obecně platí, že poplatek za provoz systému nakládání s komunálním odpadem může obec vybírat na základě dvou právních předpisů a je na vůli obce, které zákonné zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky využije. První možností je využití ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích, tj. vybírat poplatky od každé fyzické osoby, která má v obci hlášen trvalý pobyt nebo od vlastníka stavby určené či sloužící k individuální rekreaci, v které není žádná osoba hlášena k trvalému pobytu. Druhá možnost je potom zpoplatnění na základě § 17a zákona o odpadech, kdy obec zohledňuje především objem odpadu, který poplatník vyprodukoval a poplatníkem je v tomto případě každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. (Pozn. třetí způsob je smluvní systém vybírání úhrady za komunální odpad ve smyslu ustanovení § 17 odst. 5 zákona o odpadech). Z uvedených možností si obec potom může k zpoplatnění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zvolit pouze jednu variantu.
Všechny výše uvedené možnosti potom pamatují i na výběr poplatků od majitelů rekreačních objektů. Konkrétně v případě, kdy je poplatek stanoven na základě §17a zákona o odpadech, je poplatníkem každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad a plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.