Poradna

-

Mám dotaz na postup při zániku trvalého pobytu zastupitele na území dané obce. Nedávno jsem se odstěhoval z obce, kde jsem zastupitelem. Oznámil jsem starostovi, že se odhlásím z trvalého pobytu a přihlásím jinde. Tím pádem ztrácím volitelnost. Starosta po mně ale chce ještě písemnou rezignaci na funkci zastupitele... [pokračování]
 
Je nutné zveřejňovat záměr v souvislosti s dohodami o předkupním právu?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Může obec směnit konkrétní nemovitost za jinou (pozemek za pozemek) tj. zveřejnit záměr, že smění pozemek parc.č. xx za pozemek parc.č. xy a jak by mělo znít usnesení ZO?

Podle § 39 odst. 1 zákona o obcích je obec povinna i v případě směny nemovitostí zveřejnit záměr po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. To, jak bude znít konkrétní text záměru, záleží do jisté míry na uvážení obce, přičemž zákonu neodporuje ani varianta, kdy v záměru bude uvedeno, za jaký konkrétní pozemek má být pozemek obce směněn. Nicméně i v tomto doporučujeme záměr formulovat tak, aby byl ponechán prostor pro nabídky případných jiných zájemců. O samotném vyvěšení záměru potom nemusí rozhodovat zastupitelstvo obce, pokud si tuto pravomoc samo nevyhradilo. Ze zákona se jedná o zbytkovou pravomoc podle § 102 odst. 3 zákona o obcích a tato je svěřena radě. Podle § 99 odst. 2 potom pravomoci rady, pokud není rada volena, přecházejí na starostu obce.    
Co se týká schválení smlouvy, tak o té musí zastupitelstvo rozhodnout (neboť obec nabývá nemovitý majetek), přičemž je nutné, aby zastupitelstvo schválilo alespoň všechny podstatné náležitosti, které by směnná smlouva měla obsahovat (tj. identifikaci stran, identifikaci směňovaných pozemků a vůli stran směnu provést). Doporučujeme nicméně, aby zastupitelstvo obce schválilo celý text smlouvy, což se jeví jako jistější z pohledů případných námitek týkajících se platnosti tohoto právního úkonu. Text usnesení potom může znít: „Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o směně pozemků ……., která je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva“.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.