Poradna

-
Které příjmy musí zastupitel jako veřejný funkcionář uvést v prohlášení o příjmech v situaci, kdy se stal neuvolněným starostou 15. 11. minulého roku?
 
Kdo může dát podnět k zahájení řízení o existenci pozemní komunikace?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Veřejné zakázky

Zveřejní-li obec na základě usnesení zastupitelstva informace o zakázce malého rozsahu (výzvu k podání nabídek) na svých webových stránkách, je přípustné, aby starosta či „řadový“ zastupitel uveřejnili tyto informace ještě jinde?

Výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu, které jakožto veřejný zadavatel ve smyslu zákona o veřejných zakázkách zveřejňuje obec, jsou de lege úředním textem, který nepožívá autorskoprávní ani jiné zákonné ochrany. Obce tyto výzvy mohou zveřejnit na jakýchkoliv webových stránkách, v tisku či jiným způsobem (na rozdíl od veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních, kde je postup výběru dodavatele formalizovanější), a stejně tak je oprávněna je dále šířit kterákoli jiná osoba. Z pohledu zákona o svobodném přístupu k informacím se jedná o informace (typ informací), které by musely být žadateli na jeho žádost dle tohoto zákona poskytnuty (§ 2 odst. 1), načež by je byla obec sama povinna zveřejnit do 15 dnů od poskytnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3); jelikož se v tomto případě ovšem jedná již o informace zveřejněné, postačilo by na ně odkázat (§ 6). Informace poskytnutelné dle tohoto zákona (popř. již zveřejněné) je oprávněn dále šířit kdokoli. Z povahy věci by přitom mělo být vyloučené, aby předmětné informace obsahovaly některé chráněné údaje (osobní údaje, obchodní tajemství apod.), pokud by tomu tak ovšem z neznámého důvodu bylo, dopustila by se porušení zákonné povinnosti (tyto údaje nezveřejňovat) již obec.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.