Poradna

-
Je možné, aby výběrová komise přijala a rozhodla o přihlášce do výběrového řízení, která byla podána opožděně?
 
Dochází při odvolání předsedy výboru zároveň k zániku jeho členství ve výboru?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Odměňování

Jakým způsobem může obec přispívat na závodní stravování, ošatné, apod. členům zastupitelstva obce?

Hospodaření s obecním rozpočtem spadá dle zákona o obcích do samostatné působnosti obce. Obec se při výkonu samostatné působnosti řídí jen zákonem a právními předpisy, které jsou vydány na základě zákona. V souladu s ustanovením § 5 zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků může obec zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Považujeme zde za vhodné uvést, že obec může tyto fondy zřizovat bez ohledu na jejich počet a druh, jelikož ten není zákonem stanoven. Při zřízení peněžního fondu musejí být schváleny zdroje tohoto fondu zastupitelstvem obce a také musí být stanovena pravidla pro poskytování finančních prostředků z fondu (tzn. vymezení okruhu osob, kterým bude tento příspěvek poskytován, výše příspěvku, jak často se bude příspěvek poskytovat apod.).  Největší část fondu bývá v praxi vyčleněna na příspěvky na závodní stravování. Je ho ovšem možné využít i na poskytování tzv. ošatného, pro půjčky, pracovní a životní jubilea, penzijní připojištěnce apod., a to jak pro zaměstnance obce, tak pro členy zastupitelstva obce. 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.