Poradna

-

Znamená poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, že když obec dnes vydá tuto OZV, tak může vybírat poplatky ze všech připojených pozemků již od roku 2001?
 
Který orgán obce rozhoduje o přijetí záměru podle § 39 odst. 1 zákona o obcích? Je to orgán, který by rozhodoval o uzavření smlouvy, nebo rada v rámci své nevyhrazené pravomoci?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Příručka pro člena zastupitelstva obce - audioverze

Stáhnout komplet mp3 (1.033 MB)

Obsah (mp3 k poslechu)

Úvod (mp3 k poslechu)

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů (mp3 k poslechu)
1.1 Postavení obce v systému veřejné správy
1.2 Veřejná správa
1.3 Základní znaky obce
1.4 Orgány obce a jejich vzájemné vztahy
1.5 Odměňování
1.6 Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
1.7 Principy dobré veřejné správy
1.8 Volby do zastupitelstev obcí
1.9 Místní referendum

2 Odpovědnost zastupitelů (mp3 k poslechu)
2.1 Politická a právní odpovědnost zastupitelů
2.2 Základní právní povinnosti člena zastupitelstva obce

3 Finance a rozpočet (mp3 k poslechu)
3.1 Rozpočet jako důležitý dokument obce
3.2 Vlastní příjmy vždy nejistě jisté
3.3 Dotace – peníze s rizikem
3.4 Výdaje, výdaje, výdaje
3.5 Když se obec zadluží
3.6 Účetnictví a výkaznictví také ve službách obce
3.7 Kontrola (včera) dnes a zítra

4 Hospodaření s majetkem obce (mp3 k poslechu)
4.1 Základní principy
4.2 Jednání za obec
4.3 Vztahy mezi obecními orgány při majetkoprávních jednáních
4.4 Rozhodnutí obecního orgánu o majetkové dispozici
4.5 Zvláštnosti u nemovitostí
4.6 Kontrola majetkových dispozic
4.7 Příspěvkové organizace
4.8 Obchodní korporace
4.9 Obecně k postupu při uzavírání smluv
4.10 Konkrétní smluvní typy

5 Veřejné zakázky (mp3 k poslechu)
5.1 Vymezení pojmů a zásady postupu zadavatele
5.2 Dělení veřejných zakázek
5.3 Zadávací řízení
5.4 Hodnotící kritéria
5.5 Mimořádně nízká nabídková cena
5.6 Pravomoci při zadávání veřejné zakázky
5.7 Pomoc při přípravě veřejné zakázky – administrátor
5.8 Budoucnost – nová evropská směrnice

6 Strategické plánování a řízení, územní rozvoj obce (mp3 k poslechu)
6.1 Územně plánovací dokumentace
6.2 Proč strategicky plánovat a řídit z pohledu zastupitele obce
6.3 Základní kameny pro rozvoj obce
6.4 Strategický plán rozvoje jako nástroj k uskutečnění strategie obce
6.5 Možnosti využití „místní Agendy 21“ (MA21)
6.6 Příprava projektů

7 Veřejné služby obcí (mp3 k poslechu)
7.1 Vymezení pojmu
7.2 Povinnosti obce
7.3 Možnosti obce
7.4 Zabezpečení a odpovědnost

8 Veřejný pořádek a bezpečnost (mp3 k poslechu)
8.1 Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
8.2 Přestupky
8.3 Obecní policie
8.4 Inspektor veřejného pořádku
8.5 Spolupráce obcí a Policie ČR
8.6 Požární ochrana
8.7 Integrovaný záchranný systém
8.8 Krizové řízení
8.9 Ochrana před povodněmi
8.10 Shromažďování občanů

9 Sociální problematika a role obcí (mp3 k poslechu)
9.1 Užitečné ohlédnutí
9.2 Co obec musí a co může v sociální oblasti
9.3 Sociální začleňování
9.4 Závěrem

10 Školství (mp3 k poslechu)
10.1 Kdo školství spravuje
10.2 Co obec musí v základním vzdělávání
10.3 Co obec musí v předškolním vzdělávání
10.4 Jak zřizovat školu
10.5 Co obec dál musí?
10.6 Co obec může?
10.7 Kdo to platí?

11 Kultura (mp3 k poslechu)
11.1 Sociokulturní potenciál obce
11.2 Kulturní politika obce
11.3 Obec a kulturní zařízení
11.4 Ochrana památek a jejich regenerace
11.5 Kroniky obcí
11.6 Financování kultury z obecního rozpočtu

12 Životní prostředí (mp3 k poslechu)
12.1 Odpady
12.2 Voda
12.4 Ovzduší
12.5 Půda, lesy, ochrana živočichů a rostlin
12.6 Financování a realizace projektů v životním prostředí

13 Doprava (mp3 k poslechu)
13.1 Pozemní komunikace ve vlastnictví obce
13.2 Právní předpisy obce ve vztahu k užívání pozemních komunikací
13.3 Obec a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
13.4 Obec jako provozovatel vozidla
13.5 Obec a veřejné služby v přepravě cestujících

14 V demokracii vzájemně komunikujeme (mp3 k poslechu)
14.1 Poskytování a zveřejňování informací
14.2 Ochrana osobních údajů v podmínkách obcí
14.3 Práva zastupitele
14.4 Participace občanů na činnosti obce
14.5 Vyřizování petic a stížností
14.6 Radniční periodika

15 Kraje v České republice (mp3 k poslechu)
15.1 Postavení krajů v systému veřejné správy
15.2 Úkoly krajů
15.3 Vztah obcí a krajů – vzájemná práva a povinnosti
15.4 Regionální rozvoj – vzájemné vztahy v regionu

16 Obce a Evropská unie (mp3 k poslechu)
16.1 Evropská unie a její instituce
16.2 Politiky Evropské unie a jejich ovlivňování
16.3 Evropské partnerství a zahraniční spolupráce
16.4 Evropské fondy

17 Jak mohou obce a města postupovat společně (mp3 k poslechu)
17.1 Formy sdružení obcí
17.2 Svaz měst a obcí České republiky
17.3 Meziobecní spolupráce

18 Jak se vyznat v právních předpisech (mp3 k poslechu)
18.1 Obecný výklad
18.2 Druhy právních předpisů, jejich tvorba a publikace
18.3 Hierarchie právních předpisů vztahy mezi nimi
18.4 Výklad právních předpisů
18.5 Výkladové pomůcky

Na příručce spolupracovali (mp3 k poslechu)
Tiráž (mp3 k poslechu)

 
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.