Poradna

-
Kdo je oprávněným subjektem práva na informace?
 

Ve smlouvě o nájmu pozemku obce je bod, který zní: „Ke změně úplaty za dočasné užívání pozemku dojde vždy při změně cenových předpisů, což bere dočasný uživatel na vědomí“. Na základě této formulace jsme v zastupitelstvu obce schválili v prosinci 2009 zvýšení ceny u pozemků využívaných jako pastviny z původních 0,07kč na 0.5kč za 1m2 a vyzvali jsme dotyčného k podpisu dodatku smlouvy... [pokračování]
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Příručka pro člena zastupitelstva obce - audioverze

Stáhnout komplet mp3 (1.033 MB)

Obsah (mp3 k poslechu)

Úvod (mp3 k poslechu)

1 Základní principy fungování obce a jejích orgánů (mp3 k poslechu)
1.1 Postavení obce v systému veřejné správy
1.2 Veřejná správa
1.3 Základní znaky obce
1.4 Orgány obce a jejich vzájemné vztahy
1.5 Odměňování
1.6 Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
1.7 Principy dobré veřejné správy
1.8 Volby do zastupitelstev obcí
1.9 Místní referendum

2 Odpovědnost zastupitelů (mp3 k poslechu)
2.1 Politická a právní odpovědnost zastupitelů
2.2 Základní právní povinnosti člena zastupitelstva obce

3 Finance a rozpočet (mp3 k poslechu)
3.1 Rozpočet jako důležitý dokument obce
3.2 Vlastní příjmy vždy nejistě jisté
3.3 Dotace – peníze s rizikem
3.4 Výdaje, výdaje, výdaje
3.5 Když se obec zadluží
3.6 Účetnictví a výkaznictví také ve službách obce
3.7 Kontrola (včera) dnes a zítra

4 Hospodaření s majetkem obce (mp3 k poslechu)
4.1 Základní principy
4.2 Jednání za obec
4.3 Vztahy mezi obecními orgány při majetkoprávních jednáních
4.4 Rozhodnutí obecního orgánu o majetkové dispozici
4.5 Zvláštnosti u nemovitostí
4.6 Kontrola majetkových dispozic
4.7 Příspěvkové organizace
4.8 Obchodní korporace
4.9 Obecně k postupu při uzavírání smluv
4.10 Konkrétní smluvní typy

5 Veřejné zakázky (mp3 k poslechu)
5.1 Vymezení pojmů a zásady postupu zadavatele
5.2 Dělení veřejných zakázek
5.3 Zadávací řízení
5.4 Hodnotící kritéria
5.5 Mimořádně nízká nabídková cena
5.6 Pravomoci při zadávání veřejné zakázky
5.7 Pomoc při přípravě veřejné zakázky – administrátor
5.8 Budoucnost – nová evropská směrnice

6 Strategické plánování a řízení, územní rozvoj obce (mp3 k poslechu)
6.1 Územně plánovací dokumentace
6.2 Proč strategicky plánovat a řídit z pohledu zastupitele obce
6.3 Základní kameny pro rozvoj obce
6.4 Strategický plán rozvoje jako nástroj k uskutečnění strategie obce
6.5 Možnosti využití „místní Agendy 21“ (MA21)
6.6 Příprava projektů

7 Veřejné služby obcí (mp3 k poslechu)
7.1 Vymezení pojmu
7.2 Povinnosti obce
7.3 Možnosti obce
7.4 Zabezpečení a odpovědnost

8 Veřejný pořádek a bezpečnost (mp3 k poslechu)
8.1 Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku
8.2 Přestupky
8.3 Obecní policie
8.4 Inspektor veřejného pořádku
8.5 Spolupráce obcí a Policie ČR
8.6 Požární ochrana
8.7 Integrovaný záchranný systém
8.8 Krizové řízení
8.9 Ochrana před povodněmi
8.10 Shromažďování občanů

9 Sociální problematika a role obcí (mp3 k poslechu)
9.1 Užitečné ohlédnutí
9.2 Co obec musí a co může v sociální oblasti
9.3 Sociální začleňování
9.4 Závěrem

10 Školství (mp3 k poslechu)
10.1 Kdo školství spravuje
10.2 Co obec musí v základním vzdělávání
10.3 Co obec musí v předškolním vzdělávání
10.4 Jak zřizovat školu
10.5 Co obec dál musí?
10.6 Co obec může?
10.7 Kdo to platí?

11 Kultura (mp3 k poslechu)
11.1 Sociokulturní potenciál obce
11.2 Kulturní politika obce
11.3 Obec a kulturní zařízení
11.4 Ochrana památek a jejich regenerace
11.5 Kroniky obcí
11.6 Financování kultury z obecního rozpočtu

12 Životní prostředí (mp3 k poslechu)
12.1 Odpady
12.2 Voda
12.4 Ovzduší
12.5 Půda, lesy, ochrana živočichů a rostlin
12.6 Financování a realizace projektů v životním prostředí

13 Doprava (mp3 k poslechu)
13.1 Pozemní komunikace ve vlastnictví obce
13.2 Právní předpisy obce ve vztahu k užívání pozemních komunikací
13.3 Obec a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích
13.4 Obec jako provozovatel vozidla
13.5 Obec a veřejné služby v přepravě cestujících

14 V demokracii vzájemně komunikujeme (mp3 k poslechu)
14.1 Poskytování a zveřejňování informací
14.2 Ochrana osobních údajů v podmínkách obcí
14.3 Práva zastupitele
14.4 Participace občanů na činnosti obce
14.5 Vyřizování petic a stížností
14.6 Radniční periodika

15 Kraje v České republice (mp3 k poslechu)
15.1 Postavení krajů v systému veřejné správy
15.2 Úkoly krajů
15.3 Vztah obcí a krajů – vzájemná práva a povinnosti
15.4 Regionální rozvoj – vzájemné vztahy v regionu

16 Obce a Evropská unie (mp3 k poslechu)
16.1 Evropská unie a její instituce
16.2 Politiky Evropské unie a jejich ovlivňování
16.3 Evropské partnerství a zahraniční spolupráce
16.4 Evropské fondy

17 Jak mohou obce a města postupovat společně (mp3 k poslechu)
17.1 Formy sdružení obcí
17.2 Svaz měst a obcí České republiky
17.3 Meziobecní spolupráce

18 Jak se vyznat v právních předpisech (mp3 k poslechu)
18.1 Obecný výklad
18.2 Druhy právních předpisů, jejich tvorba a publikace
18.3 Hierarchie právních předpisů vztahy mezi nimi
18.4 Výklad právních předpisů
18.5 Výkladové pomůcky

Na příručce spolupracovali (mp3 k poslechu)
Tiráž (mp3 k poslechu)

 
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.