Odpovědný zastupitel

 

E-learning

 
 
 

Kontakty tutor

Úvod

Dobrý den,

 

vítáme Vás v e-learningovém kurzu zaměřeném na volené zástupce obcí a zaměstnance obecních úřadů, prostřednictvím kterého se dozvíte více o právech a povinnostech těchto představitelů obcí.

Po vyplnění testu e-learningového kurzu Vám na email přijde certifikát o jeho úspěšném ukončení.

Vzdělávání je rozděleno do třech modulů (úrovní):

Obecný modul 1 - Nový občanský zákoník a obce – základní

Prostřednictvím tohoto modulu získáte orientaci v platné a účinné právní úpravě občanského zákoníku z pohledu Vašich práv a povinností při výkonu funkce. Naučíte se rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost obce, budete umět charakterizovat kompetence a činnost orgánů obce, včetně jejich vzájemných vztahů. Zároveň se dozvíte o rizicích spojených s funkcí člena zastupitelstva obce.

Obecný modul 2 - Nový občanský zákoník a obce – pokročilý

Tento modul je zaměřen na představitele obcí, kteří se chtějí hlouběji seznámit s problematikou právního prostředí obce nebo je to pro ně z titulu jejich funkce nutností. Prostřednictvím tohoto modulu si prohloubíte znalosti, které jste získali v základním modulu nebo je již nabyli jiným způsobem. Bude Vám objasněno např. vlastnické právo, spoluvlastnictví, veřejné seznamy, držba nebo věcná břemena.

Speciální modul - Uzavírání smluv obce podle nového občanského zákoníku 

Speciální modul je určen pro představitele obcí, kteří mají zájem se orientovat i v problematice uzavírání smluv obcí. Vždy samozřejmě s odkazem na nový občanský zákoník. Jedná se o nejvyšší úroveň celého e-learningu.

 Všechny tři moduly se pro přehlednost dále člení na  jednotlivé  kapitoly  a  podkapitoly.  Kurz  obsahuje  řadu  příkladů  z  praxe  a za  jednotlivými  kapitolami  kontrolní  otázky  jako  prvky zpětné vazby. Každá kapitola obsahuje podkapitolu pro zájemce, která Vám umožní ještě dále rozšířit získané znalosti.

Způsob studia

Při svém studiu nejste nijak časově omezeni a způsob studia závisí čistě na Vás. Začít můžete od první kapitoly nebo tématem, které Vás nejvíce zajímá. Případně si nejprve zkuste závěrečný test, který odhalí největší nedostatky ve Vašich vědomostech. Test u každé otázky obsahuje odkaz na příslušnou kapitolu, kde naleznete odpověď.

Veškeré texty je možné si pro pohodlnější studium též vytisknout.

Přejeme úspěšné studium.

 

E-learninový kurz bude pro zastupitele a úředníky obcí volně přístupný i po ukončení projektu "Odpovědný zastupitel". Pro vstup je nutná registrace.

Potvrzení registrace trvá 1-2 pracovní dny. Děkujeme za trpělivost.

 
 
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.