Odpovědný zastupitel

 

E-learning

 
 
 

Kontakty tutor

Časté dotazy

Co je e-learning?

E-learning je distanční způsob vzdělávání využívající informační technologie. Náš e-learningový kurz, určený pro volené zástupce obcí a zaměstnance obecních úřadů, je přístupný všem registrovaným uživatelům z jakéhokoliv počítače připojeného k Internetu.

Co je smyslem kurzu Odpovědný zastupitel?

Naším cílem je zvyšovat právní povědomí voleným zástupcům obcí, včetně zaměstnancům obecních úřadů, aby mohli zodpovědně vykonávat soji činnost a pracovat pro dobro své obce. K tomu je znalost některých právních předpisů zcela nezbytná a přitom orientace v nich může být pro neprávníka mnohdy náročná. Věříme, že díky našemu kurzu, který je pro Vás k dispozici zcela zdarma, bude získávání potřebných vědomostí daleko snazší a efektivnější.

Co na těchto stránkách najdu?

Samotné studijní texty, rozčleněné tématicky podle kapitol, a rozdělené podle náročnosti na „Obecný modul 1“ , „Obecný modul 2“ a „Speciální modul“, obsahují odkazy na další zdroje informací, případně na texty zákonů a jiných právních předpisů, a dále příklady a zajímavosti z praxe. Na konci každé kapitoly naleznete vždy malý kvíz, který prověří, zda jste studovali pozorně.

Své znalosti můžete kdykoliv ověřit pomocí znalostních testů (o nich více dále).  K dispozici jsou Vám také plné texty právních předpisů, se kterými se budete nejčastěji setkávat.

Jaké jsou výhody e-learningového studia?

E-learningový kurz je pro Vás k dispozici na Internetu stále a zcela zdarma. Záleží jen na Vás, jak si studium časově rozvrhnete a jakým způsobem se do něho pustíte.

Jak se do kurzu přihlásím?

Kurzu se může zúčastnit každý, kdo se zaregistruje na adrese www.odpovednyzastupitel.cz.

Při registraci uvádějte skutečné údaje a přihlašovací jméno a heslo si poznamenejte. Budete je potřebovat při dalším vstupu do e-learningu. Všechny údaje s výjimkou telefonního čísla a IČ jsou povinné.

Kdy kurz končí?

V délce svého studia nejste nijak časově omezeni a kurz je Vám k dispozici na Internetu stále. Své studium zakončíte úspěšným absolvováním znalostních testů, které naleznete v menu vlevo.

Ve svém vzdělávání nepolevujte ani po absolvování kurzu.

Kolik pokusů na test mám a kolik potřebuju bodů?

Počet pokusů není nijak limitován. Testovat se tedy můžete i průběžně a sledovat své pokroky, případně při vyplňování testů zároveň nahlížet do studijních materiálů.

Za úspěšný výsledek testu se považuje 10 správně zodpovězených otázek z celkových 12. Takovéto testy naleznete na stránkách tři. Jeden pro každý modul. Za každý zvládnutý test obdržíte emailem od Svazu měst a obcí ČR certifikát jako doklad o absolvování e-learningu a poděkování za účast ve studiu.

O Vašem úspěchu nás systém informuje automaticky.

 

 

 
 
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.