Poradna

-
Který orgán obce rozhoduje o prodeji akcií vlastněných obcí?
 
Kdo se může účastnit jednání výborů?
 
-
 
 
 

Základní principy fungování obce a jejích orgánů

 

Cílem kurzu je prohloubit znalost obecných principů organizace a činnosti veřejné správy na obecní úrovni a znalost zákona o obcích s důrazem na praktické aspekty probíraných institutů a na typické problémy obcí a možnosti jejich řešení.

Kurz určený všem úředníkům a vedoucím úředníkům bez ohledu na to, jakou odbornou agendu na obecním úřadě vykonávají. Účastníci kurzu si rozšíří svou orientaci v platné právní úpravě zákona o obcích i souvisejících právních předpisů. Naučí se rozlišovat samostatnou a přenesenou působnost obce, budou umět charakterizovat kompetence a činnost orgánů obce, včetně jejich vzájemných vztahů. Pochopí vzájemný vztah mezi státem, kraji a obcemi.

Účastníci vzdělávání se dále podrobněji seznámí mj. s problematikou financování obcí a souvisejícími otázkami obecního hospodaření, právního postavení zaměstnanců obcí, rizika střetu zájmů, poskytování informací o činnosti obce veřejnosti a v neposlední řadě též odpovědnostních vztahů v podmínkách obcí. Ve srovnání s obecnou částí zvláštní odborné způsobilosti je v tomto programu důraz kladen na praktické aspekty probíraných institutů, na typické problémy a možnosti jejich řešení.

Rozsah kurzu: 16 výukových hodin (2 x 8 hod.)

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
20. - 22. března 2019

Seminář "Jarní Škola Zdravých měst"

Liberec
21. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Pardubickém kraji

Congress Centre Pardubice, Masarykovo nám. 2799, Pardubice
 
26. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Moravskoslezském kraji

Clarion Congress Hotel Ostrava, Zkrácená 2703, Ostrava
 
27. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání v Olomouckém kraji

Magistrát města Olomouce, Hynaisova 10, Olomouc
 
28. března 2019 09:00-14:00

Krajské setkání ve Zlínském kraji

Kongresové centrum Zlín, náměstí T.G. Masaryka 5556, Zlín
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.