Poradna

-
Musí být členům zastupitelstva obce poskytována za výkon jejich funkce odměna? Kdo rozhoduje o její výši?
 
Jakým se povinný subjekt vystavuje sankcím, pokud neposkytne informaci dle zákona o svobodném přístupu k informacím?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Tabulky, grafy, mapy

18. Jak mohou obce a města postupovat společně

Situaci území České republiky názorně dokládají následující mapy Typologie území České republiky a Osídlení v České republice, kde je dobře viditelný rozdíl mezi urbanizovanými oblastmi velkých měst a venkovskými regiony.

 Mapa číslo 1: Typologie území České republiky

Zdroj: Regionální informační servis. Dostupné na: www.risy.cz/Files/Images/mapy/mapy_ke_stazeni/Typologie_2012.jpg

Mapa číslo 2: Osídlení v České republice

Zdroj: www.risy.cz/Files/Images/mapy/dokumenty_reg_rozvoj/M_OVCR_01.jpg

Mapa číslo 3: Pokrytí České republiky mikroregiony

Uvedená mapa ukazuje, že území České republiky je z velké části pokryto mikroregiony, z nichž většina má právní formu jako svazek obcí podle zákona o obcích. Druhou nejčastější formou je pak zájmové sdružení právnických osob.

Zdroj: www.uur.cz/images/uzemnirozvoj/regionalnipolitika/Mikroregiony/Mikroregiony/2005/Kart_1_300.pdf

 

Mapa číslo 4: Zapojení obcí do Místních akčních skupin

Zdroj: nsmascr.cz/o-nas/mistni-akcni-skupiny/

 
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.