Poradna

-
Jak pořizovat výpisy usnesení?
 
Je možné jednacím řádem regulovat diskuzi a vystupování účastníků zasedání?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Školský zákon

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Může ředitelka školy schválit sama sobě finanční odměnu?
Podle § 122 odst. 3 zákoníku práce mj... [pokračování]
 
Může zřizovatel závazně stanovit pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání?
Nikoliv. Rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy je ze zákona pravomocí jejího ředitele. Závazná pravidla (která nebudou v rozporu se zákonem a nebudou diskriminační – k tomu více viz např.: http://www... [pokračování]
 
Mohou se rodiče odvolat proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání? Kdo bude o odvolání rozhodovat?
Ano, jedná se o správní řízení. Nadřízeným správním orgánem je krajský úřad.
 
Musíme přijmout do mateřské školy děti s trvalým bydlištěm v jiné obci? Jedná se o děti v posledním roce před povinnou školní docházkou.
Tyto děti mají ze zákona přednostní právo být do mateřské školy přijaty. (Mají tedy přednost i před dětmi s trvalým pobytem v obci, které nejsou v posledním roce před započetím základního vzdělávání... [pokračování]
 
Přes prázdniny probíhají ve škole opravy a rekonstrukce některých učeben, které stavební práce lze považovat za „neinvestiční výdaje“?
MŠMT nabízí následující obecné vymezení:A. Má-li dojít k rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, půjde o tzv. modernizaci... [pokračování]
 
V základní škole zřízené naší obcí se vzdělávají žáci ze sousední obce, která vlastní školu nemá, neuzavřela s jinou obcí smlouvu o vytvoření společného školského obvodu, ani není členem svazku obcí, skrz který by povinnou školní docházku pro své děti zajišťovala. Je tato obec povinna hradit naší obci neinvestiční výdaje na žáka?
Ano. Nezajistila-li obec základní vzdělávání pro žáky s trvalým pobytem na jejím území žádným z výše uvedených „aktivních“ způsobů, je povinna tyto výdaje v souladu s ustanoveními § 178 odst... [pokračování]
 
Obec smluvně zajistila umístění předškoláků s trvalým pobytem v obci v mateřské škole zřizované sousední obcí. Několik rodičů však posílá své děti do školky v nedalekém městě (v místě svého zaměstnání). Je naše obec povinna platit městu neinvestiční výdaje za tyto děti?
Nikoliv... [pokračování]
 
Ředitelka školy končí k 31. 7. ve funkci, končí jí zároveň pracovní poměr ke škole?
Pozbytí funkce ředitelky školy nemá vliv na trvání pracovního poměru. Byl-li pracovní poměr uzavřen na dobu neurčitou, bude trvat i nadále. Bude však nutné vyřešit další pracovní zařazení bývalé ředitelky, tj... [pokračování]
 
Stávajícímu řediteli školy končí k 31. 7. funkční období. Rada obce vyhlásila s dostatečným předstihem konkurz, s tím, že přihlášky lze podávat do 15. 3. Můžeme po tomto termínu lhůtu pro podávání přihlášek posunout tak, aby se mohlo přihlásit více uchazečů?
Jestliže může zřizovatel celý konkurz kdykoliv zrušit, máme za to, že může provést i takovouto změnu, bude-li informace o ní náležitě zveřejněna dle vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb... [pokračování]
 
Je možné jmenovat ředitele školy na dobu kratší 6 let?
Nikoliv. Podle § 166 odst... [pokračování]
 
K 31. 7. končí funkční období stávajícímu řediteli školy a na základě konkurzu bude vybrán ředitel nový. Je nutné stávajícího ředitele z funkce odvolat?
Nikoliv. Byl-li řádně a včas vyhlášen konkurz na ředitele školy, současnému řediteli zanikne funkce přímo ze zákona. Odvolání z funkce zde není na místě.
 
Na základě konkurzu byla vybrána uchazečka na místo ředitelky MŠ. Ta se následně své funkce vzdala (resp. jmenování nepřijala). Je možné jmenovat uchazečku, která se umístila druhá v pořadí, nebo je nutné vyhlašovat nový konkurz?
Ředitele školy jmenuje dle § 166 odst. 2 školského zákona zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení. Jestliže i tato uchazečka vzešla z vyhlášeného konkurzního řízení, není nutné konat nový konkurz... [pokračování]
 
Ředitel školy stanovuje plat zaměstnancům školy. Kdo stanovuje plat řediteli?
Plat je řediteli školy zřizované obcí určován zřizovatelem, respektive orgánem, který ho na příslušnou pozici ustanovil. (Viz § 122 odst. 3 zákoníku práce... [pokračování]
 
Ředitelka ZŠ bude k 31. 7. ve funkci 6 let. Rada obce vyhlásila v dubnu konkurz na ředitele školy. Může rada nyní (v červenci) konkurz zrušit tak, aby ředitelka ve své funkci setrvala dalších šest let?
Zrušení konkurzu je sice možné, funkce by ředitelce nicméně v každém případě k 31. 7. zanikla. Podle § 166 odst... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.