Poradna

-

Může rada města usnesením pověřit starostku města přijímáním finančních darů určených obci a uzavíráním smluv ve věci těchto darů?
 
Který orgán obce rozhoduje o přijetí dotace?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Komise

Může finanční nebo kontrolní výbor kontrolovat obcí založené obchodní společnosti a jiné právnické osoby?

Podle § 119 odst. 2 písm. b) a § 119 odst. 3 písm. c) může zastupitelstvo pověřit oba výbory plněním úkolů nad rámec zákona. Výbory tak mohou na tomto základě kontrolovat i situaci v „obecních“ právnických osobách, kdy budou v zásadě vystupovat jménem obce coby zakladatele, zřizovatele nebo společníka, budou nicméně omezeny v rozsahu, v jakém by byla v kontrolní činnosti ze své pozice omezena samotná obec (resp. jaké oprávnění jí v tomto smyslu náleží). Nejedná se zde o zasahování do vyhrazené pravomoci rady ze strany zastupitelstva, jelikož právě zastupitelstvo je orgánem, který o založení, zřízení nebo účasti v právnických osobách rozhoduje, mělo by tedy být též oprávněno situaci v takových subjektech sledovat.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.