Poradna

-
Je nutné zveřejňovat záměr, jde-li obci o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí? Co má být v záměru uvedeno?
 
Mají občané právo vědět v jaké výši a jmenovitě komu byla vyplacena mimořádná odměna z řad zaměstnanců obecního úřadu?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Komise

Může finanční nebo kontrolní výbor kontrolovat obcí uzavřené smlouvy?

 

Podle § 119 odst. 2 zákona o obcích finanční výbor a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Jestliže tedy finanční výbor provádí ze zákona kontrolu hospodaření s majetkem, bude to této oblasti jistě spadat i kontrola uzavírání smluv, tj. zda byly dodrženy všechny zákonné postupy, zda se uzavřená smlouva shoduje s rozhodnutím příslušného orgánu obce, ale i zda jsou dodrženy zásady hospodárnosti, efektivnosti apod.

Podle § 119 odst. 3 zákona o obcích kontrolní výbor a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti, c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Ze zákona tak může kontrolní výbor kontrolovat soulad uzavírané smlouvy s přijatým rozhodnutím (usnesením) zastupitelstva obce. Navíc může výbor kontrolovat i zákonnost obsahu smlouvy z hlediska dodržení právních předpisů obecním úřadem při realizaci smlouvy.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.