Poradna

-
Koho lze pověřit kontrolou dodržování OZV o veřejném pořádku, nemá-li obec zřízenu obecní policii?
 
Kdo zápis ze zasedání zastupitelstva podepisuje?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Výbory

Jaká práva a povinnosti mají členové výborů při provádění kontroly?

Konkrétní výčet práv a povinností zákon neuvádí. Výborům je nutné přiznat taková oprávnění, která jim umožní plnit zákonem stanovené úkoly, zejména oprávnění požadovat předložení účetních a jiných dokladů, podání vysvětlení apod. Výbory však nemohou nikomu ukládat žádné povinnosti nebo úkoly. O svých kontrolních závěrech pouze informují zastupitelstvo obce, které může rozhodnout o případných dalších krocích.

V souvislosti s prováděnou kontrolou mají výbory právo na obdržení všech informací a podkladů relevantně souvisejících s předmětem kontroly; pokud jsou součástí těchto informací i chráněné (např. osobní) údaje, odpovídají členové výboru osobně za jejich ochranu. Současně je však třeba dodat, že k informacím má přístup výbor jako celek v souvislosti s prováděnou kontrolou – tzn., že potřebné informace by neměly být nekoordinovaně a „živelně“ předávány jednotlivým členům výboru k jejich individuálním žádostem, nýbrž nejlépe předsedovi výboru, popř. jinému výborem pověřenému členu, a to pouze tehdy, existuje-li usnesení výboru o tom, že daná záležitost bude předmětem kontroly. Ve sporných případech, kdy není jednoznačné, zda má výbor na poskytnutí požadovaných informací právo, je třeba předložit tuto otázku k posouzení a rozhodnutí zastupitelstvu obce.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.