Poradna

-
Jakým způsobem se stanoví dopravní značení?
 

Musí občan s trvalým pobytem v obci vlastnící rodinný domek platit vždy místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, i když tvrdí, že žije sám, odpad neprodukuje, popelnici nemá a služba spojená s likvidací odpadu mu není poskytována?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Jednací řády

Nakolik je přípustné omezit či jinak upravit v jednacím řádu práva občana obce vyjádřit se?

Občan obce má podle § 16, odst. 2, písm. c) právo „vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“. Jednací řád může toto právo usměrnit, nikoliv však vyloučit. Za přípustné se považuje omezit délku a počet vystoupení. Vždy však v přiměřené míře, aby nebylo toto právo občanu fakticky znemožněno. Délka 5 minut (například) bude zřejmě zpravidla dostatečná. Dále se dovozuje, že nelze prostor pro vyjádření občanů vyhradit zvlášť, až po projednání věci, ale své právo mají mít možnost uplatňovat vždy v rámci projednávání daného bodu programu.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.