Poradna

-
Které osoby v obci podávají čestné prohlášení?
 

Jakým způsobem má současné vedení obce postupovat, jestliže vyšlo najevo, že určité smlouvy o převodu obecního nemovitého majetku (konkrétně jde o smlouvy kupní a darovací), uzavřené obcí v minulosti, nebyly schváleny tehdejším zastupitelstvem obce. V době uzavření těchto smluv neplatilo současné ustanovení § 41 odst. 2 zákona o obcích, stanovující pro tyto případy sankci absolutní neplatnosti právního úkonu (smlouvy).... [pokračování]
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Jakým způsobem začlenit usnesení zastupitelstva do zápisu ze zasedání?

Usnesení zastupitelstva může být přijímáno buď až na konci nebo v průběhu celého zasedání (např. u každého bodu programu zvlášť) a právě na tom také záleží, jak bude usnesení včleněno do samotného zápisu. Pokud tedy bude o usneseních hlasováno u každého programového bodu (což doporučujeme), je vhodné usnesení zaznamenat ke každému z projednávaných bodů. Pokud ale o usneseních bude hlasováno až na závěr, měla by tato usnesení být až na konci celého zápisu. Vše tedy záleží na pravidlech, která zastupitelstvo obce zvolí v rámci svého jednacího řádu. Usnesení musí být vloženo přímo do textu zápisu nebo alespoň jako příloha, která je nedělitelnou součástí zápisu.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.