Poradna

-
Je obec povinna v režimu zákona o obcích poskytnout kopie informací povinně zpřístupňovaných dle zákona o obcích?
 
Obec má záměr vybudovat dětské hřiště. Předpokládaná cena činí cca 500.000,- Kč. Je přípustné, aby terénní úpravy provedl jeden podnikatel, prolézačky apod. dodal druhý a oplocení zbudovali pracovníci údržby obce? Lze takto zakázku rozdělit?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Jak postupovat při přijímání usnesení zastupitelstva?

Zákon o obcích stanoví několik podmínek pro přijímání usnesení a hlasování zastupitelstva obce. Aby bylo zastupitelstvo usnášeníschopné, je třeba přítomnost nadpoloviční většiny všech členů a k platnému usnesení zastupitelstva je třeba, aby nadpoloviční většina všech vyjádřila svůj souhlas s návrhem, nestanoví-li zvláštní právní předpis něco jiného. Výsledek hlasování je třeba uvést spolu s obsahem přijatého usnesení v zápisu z jednání 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.