Poradna

-
Pokud má obec zájem na majetkoprávním úkonu vůči konkrétní osobě, jaké údaje má uvést ve zveřejněném záměru?
 
Je možné stížností podle § 175 správního řádu napadnout porušení jednacího řádu zastupitelstva nebo rady obce?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Právo na informace

Musí obec vyhovět žádosti občana jiné obce o informace - zápisy z jednání zastupitelstva apod.?

Ustanovení § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích zakotvuje právo občanů obce na přímé a úplné seznámení se s obsahem (mj.) usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, a to formou nahlížení. Vedle toho je však každý (tedy nejen občan dané obce) oprávněn požádat o poskytnutí kopií těchto i jiných dokumentů vztahujících se k působnosti obce v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím; zda byl režim tohoto zákona v daném případě žadatelem založen, záleží na formulaci žádosti o informace, která musí splňovat určité elementární obsahové i formální náležitosti. V každém případě je nicméně třeba – již s ohledem na principy dobré správy – na danou žádost reagovat a určitým způsobem ji vyřídit bez ohledu na to, zda se jedná o žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím; v této souvislosti lze doporučit, aby žadateli byly poskytnuty všechny informace, na které by měl podle tohoto zákona (vynutitelný) nárok. Pokud by však v požadovaných dokumentech byly obsaženy informace, které požívají právní ochrany (např. osobní údaje), bude třeba tyto dílčí informace v poskytnutých dokumentech anonymizovat („začernit“). 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.