Poradna

-
Jakým způsobem je nutné vyřídit námitky člena zastupitelstva proti zápisu ze zasedání?
 
Spadá rozhodnutí o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců do pravomoci zastupitelstva pouze, pokud obec vystupuje coby věřitel?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Školský zákon

Přes prázdniny probíhají ve škole opravy a rekonstrukce některých učeben, které stavební práce lze považovat za „neinvestiční výdaje“?
MŠMT nabízí následující obecné vymezení:
A.        Má-li dojít k rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, půjde o tzv. modernizaci. Pokud by cílem byla změna účelu nebo technických parametrů majetku, bude se jednat o rekonstrukci. Modernizace i rekonstrukce jsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z investičních výdajů.
 
B.        Pokud je účelem uvedení věci do předchozího nebo provozuschopného stavu odstraněním fyzického opotřebení nebo poškození věci, jde o opravu. Soustavná činnost za účelem zpomalování opotřebení, předcházení závadám, popřípadě jejich odstranění, se označuje jako údržba. V případě opravy a údržby jde o pouhou regeneraci majetku – nemění se tedy jeho pořizovací cena a z hlediska právního nemůže dojít k vytvoření nové věci. Proto oprava ani údržba nejsou technickým zhodnocením majetku a hradí se z neinvestičních výdajů.
V praxi se mohou tyto činnosti prolínat a pak nezbyde, než si v případě sporu vyžádat odborné stanovisko.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.