Poradna

-

Jak by měl znít záměr (případně smlouva) o dlouhodobém pronájmu části pozemku, kdy nájemce - fotbalový klub – využije pozemek ke stavbě vlastního objektu? Bude postačovat jako specifikace pozemku výměra zastavěné části a její zákres do katastrální mapy? Mohu jako starostka v obci bez rady vyhlásit záměr o pronájmu bez odsouhlasení zastupitelstva?
 
Musí jednací řád zastupitelstva upravovat jednání osadního výboru?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Je stanovena lhůta, do které musí zastupitelstvo obce schválit rozpočet, a co se děje, když ho neschválí, jaký je následný postup?
Rozpočet musí být schválen do 1. ledna rozpočtovaného roku. Pokud se tak nestane, je nutné hospodařit podle zastupitelstvem schválených pravidel rozpočtového provizoria. Jestliže obec tato pravidla schválena nemá, jedná se o správní delikt, za který lze uložit příslušnou sankci.
Podle § 4 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je rozpočet finančním plánem, jimž se řídí financování činnosti obce. Dále platí to, že rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Nebude-li rozpočet schválen před 1. lednem rozpočtového roku, řídí se rozpočtové hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí v době do schválení rozpočtu pravidly rozpočtového provizoria (§ 13 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech). Z těchto ustanovení zákona jednoznačně vyplývá, že rozpočet musí být obcí schválen vždy před 1. lednem toho roku, na který je sestavován.
Jestliže rozpočet před tímto datem přijat nebude, musí se hospodaření obce po 1. lednu rozpočtovaného roku řídit pravidly rozpočtového provizoria, která stanoví zastupitelstvo obce (§ 13 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech). Pokud by zastupitelstvo neschválilo ani tato pravidla, jedná se o správní delikt podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech; Územní samosprávný celek, svazek obcí, městská část hlavního města Prahy nebo Regionální rada regionu soudržnosti se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 13 odst. 1 nehospodaří podle pravidel rozpočtového provizoria. Za toto deliktní jednání může být obci uložena pokuta až do výše 1 000 000 Kč. Příslušným orgánem k uložení sankce je krajský úřad v přenesené působnosti.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.