Poradna

-

Naše obec je členem svazku obcí. Návrh rozpočtu tohoto svazku obcí je vždy řádně vyvěšen na úřední a elektronické desce. Musí rozpočet svazku schvalovat naše zastupitelstvo obce, nebo stačí, když jej odsouhlasí starostové (zástupci obcí) na svazku? Jak je tomu v případě závěrečného účtu svazku?
 
Jakým způsobem se stanoví dopravní značení?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Může zastupitelstvo pořizovat zvukové a obrazové záznamy ze zasedání zastupitelstva?

Tato problematika je upravena § 12 odst. 1 občanského zákoníku, který stanoví, že písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením. Odstavec 2 téhož ustanovení říká, že svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona.

Obecně je tedy k pořizování záznamů nutný souhlas všech dotčených osob. Nicméně při pořizování záznamu za účelem vytvořit zápis ze zasedání lze argumentovat zmíněnou úřední licencí, která je obsažena ve zmiňovaném §12 odst. 2 občanského zákoníku a zastupitelstvo je tak k nahrávání zasedání oprávněno. I v tomto případě je ale nutné, aby takové použití nebylo v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické osoby, proto je také při nejmenším vhodné, aby zastupitelstvo o svém záměru nahrávat zasedání dostatečně informovalo všechny přítomné osoby (vyvěšením upozornění v jednací místnosti nebo ústně před začátkem zasedání, případně toto může být součástí jednacího řádu). 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.