Poradna

-

Lze pořadateli uložit povinnost před konáním akce předložit obci vstupenky k orazítkování a po skončení akce neprodané vstupenky? V praxi je pro obec často obtížné kontrolovat, zda byl poplatek odveden v řádné výši.
 
Jak má obecní úřad postupovat, pokud došlý podnět do jeho působnosti nespadá?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Odměňování

Je možné uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr se starostou?

Je nutno uvést, že obecně žádný právní předpis nevylučuje uzavírání dohodou o pracovní činnosti nebo o provedení práce se členy zastupitelstva obce. Takovéto dohody by bylo možné uzavřít mezi obcí na straně jedné a členem zastupitelstva obce na druhé straně dle příslušných ustanovení zákoníku práce. Je tedy evidentní, že předmětem těchto dohod nemůže být výkon činností spadajících do výkonu funkce člena zastupitelstva obce.

V souvislosti s touto problematikou zdůrazňujeme, že výkon funkce člena zastupitelstva obce je výkonem veřejné funkce v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvo obce volí starostu a ten mu také za výkon této funkce odpovídá. V případě, že se obec rozhodne se starostou uzavřít dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr, můžeme předpokládat, že se tato dohoda bude týkat takových záležitostí, které příliš nesouvisí s výkonem veřejné funkce člena zastupitelstva obce, resp. starosty. 

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.