Poradna

-
Jaký by měl být obsah jednacího řádu?
 
Znamená rozhodnutí o existenci důvodu pro vyloučení z projednávání a rozhodování u zastupitele podle ust. § 83 odst. 2 zákona o obcích, že tento nemůže ve věci hlasovat?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Právo na informace

Má povinný subjekt nárok na uhrazení nákladů vynaložených na sběr a poskytnutí informací?

Subjekt poskytující informace může po žadateli o informace požadovat úhradu nákladů, které musely být účelně vynaloženy na poskytnutí informace. Náklady, které je povinný subjekt oprávněn takto požadovat, jsou: náklady na pořízení kopií, náklady na opatření technických nosičů dat, náklady spojené s odesláním informací žadateli a v případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací též náklady s tím spojené. Povinný subjekt musí žadatele o požadované úhradě informovat písemně a náležitě odůvodnit, na základě jakých skutečností a jak byla výše úhrady vyčíslena. Žadatel musí obdržet písemné oznámení o požadované úhradě před samotným poskytnutím informace, jinak nárok na úhradu nákladů zaniká. Povinný orgán přitom musí při poskytování informací postupovat hospodárně a snažit se o to, aby vzniklé náklady byly co nejnižší.

 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2023 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.