Poradna

-
Jaká je vazba mezi rozpočtem obce a uzavíranými smlouvami? Je obec oprávněna uzavřít smlouvu, není-li v rozpočtu zanesen odpovídající výdaj?
 
Může obec poskytnout kopie nájemních smluv uzavřených s třetími osobami?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Hospodaření obce

Jaké kroky jsou třeba vykonat pro zvýšení daně z nemovitosti?

Možnost obce zvýšit koeficienty, z kterých je počítána daň z nemovitostí, je stanovena přímo zákonem o dani z nemovitostí. V zásadě se tak může stát dvojím způsobem.

V prvé řadě je možné ovlivnit zákonné koeficienty stanovené podle počtu obyvatel obce. § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3 písm. a) zákona o dani z nemovitostí obsahují zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky, která zákonem stanovený koeficient může změnit, a obec se tak může posunout výše o jednu kategorii podle uvedeného členění. Navíc základní sazbu daně u jednotlivých druhů staveb podle § 11 odstavce 1 písm. b) až d), případně zvýšenou podle § 11 odst. 2, a samostatných nebytových prostorů podle odstavce 1 písm. c) a d) je možné násobit koeficientem 1,5, pokud je tento zaveden obecně závaznou vyhláškou (§ 11 odst. 3 písm. b/ zákona o dani z nemovitosti).
Druhou možností k navýšení daně z nemovitostí je oprávnění obsažené v § 12 zákona o dani z nemovitostí, které říká, že obec může k výše uvedenému ještě zavést koeficient místní; Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce stanovit jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1.
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.